Oczywiście jest to możliwe. Przy przyjmowaniu zlecenia na przegranie kaset VHS / miniDV ustalana jest z klientem indywidualna cena. Zależeć ona będzie od zakresu prac nad materiałem video. Standardowo materiał z kasety przegrywamy bez żadnej ingerencji, czyli 1:1 bez usuwania zbędnych scen itp.